5 oktober 2016

Goede communicatie betekent vaak aandacht voor de ander


In de afgelopen week sprak ik met onze vertrouwenspersoon Anne Overbeek. Ik vroeg haar – zonder haar vertrouwelijkheid te schenden - waar volgens haar aandachtspunten voor VCO liggen.

Allereerst noemde zij dat het best heel goed gaat met VCO en dat er in het afgelopen jaar geen aanleiding was om het bestuur te informeren.

Wel benadrukte zij het belang dat onze medewerkers de meldcode goed hanteren en daarbij gebruik maken van de app. 

Een aandachtspunt in onze organisatie is de communicatie tussen leerkrachten en ouders en tussen directeuren en leerkrachten. Ouders geven aan dat als zij met een klacht bij de leerkracht komen, de leerkracht nog regelmatig in de verdediging schiet. Anne geeft aan dat het goed zou zijn voor leerkrachten als zij zich bewust worden van het feit dat ouders niet zo maar bij hen komen. Vaak zit er een andere vraag achter de klacht. Hoe krijgen we als leerkrachten de achterliggende vraag boven? Waar is de ouder bang voor? Waar ben jij als leerkracht bang voor? Probeer juist niet te verdedigen, probeer je juist niet te ergeren aan die ouder die vragen komt stellen.

Ik sprak Jos Sprakel hierover en die gaf een mooi voorbeeld. Een professionele fotograaf gaf aan dat hij zijn fototoestel vergeten was en het weekend naar Berlijn moest. Hij vroeg het gezelschap wie er amateurfotograaf was. Een stuk of acht mensen staken hun hand op. ‘Kan ik je fototoestel dit weekend even lenen?’ En alle acht deden ze daar moeilijk over. Er was niemand die zijn toestel wilde uitlenen. Als zij al moeilijk doen over een weekendje een fototoestel uitlenen, is het dan gek dat ouders soms moeilijk doen dat ze hun kinderen een jaar aan jou als leerkracht toevertrouwen?

Ouders hebben het nodig dat ze de leerkracht vertrouwen, dat zij goed voor hun kind zorgen. Vaak gaan de klachten en juist de onderliggende vragen daarover. Zie je mijn kind wel? Heb je het beste met mijn kind voor?

In communicatie komen vaak drie aspecten naar voren: relatie, inhoud en proces. Probeer steeds in de gaten te houden op welk niveau de ander spreekt en sluit daarbij aan. Probeer eerst de ander te begrijpen alvorens je begrepen wilt worden. Want zonder die verbinding, kom je niet tot een oplossing.

Tenslotte een voorbeeld van Kim Schonewille. Ze was onlangs op een school en kreeg er een boze moeder aan de lijn. Ze moest de directeur spreken. Kim gaf aan dat dat nu niet lukte en of de mevrouw, de moeder was die vanmiddag zo stond te schreeuwen in school. ‘Ja’, zei moeder. ‘Hoe kwam dat eigenlijk? Gaat het wel goed met je?’ ‘Ik ben zo moe.’, zei moeder. ‘Het lukt me allemaal even niet. Wil je tegen de directeur zeggen dat het me spijt, dat ik zo tegen de andere ouders geschreeuwd heb?’

Aandacht voor elkaar lost soms al heel veel op. Ik wens jullie allemaal veel succes om eerst de ander te begrijpen en dan pas zelf begrepen te willen worden.

Geurt Morren
Voorzitter CvB VCO Oost-Nederland

11 september 2015

Over salarisbetalingen en financiële administratie …… keuzes maken.Het was een gekke week die in het teken stond van ‘continuïteit van administratie’, weer eens wat anders dan onderwijs. Afgelopen maandag OSG Metrium failliet en wat nu …..

  • Hoe komt het met de salarisbetalingen van september?
  • Hoe komt het met de betalingen van de facturen?
  • Hoe komt het met de advisering over formatie en de cao?

We hebben een nieuwe HRM adviseur en een nieuwe controller, die over een paar weken begint. Zo kunnen zij niets beginnen.

Natuurlijk stapelen de aanbiedingen van andere kantoren zich snel op. Mijn bureau ligt vol met aanbiedingen van de andere administratiekantoren. Ze geven allemaal aan dat ze heel goed zijn en het snel over kunnen nemen. Ik heb een tijd in de branche gewerkt en weet uit ervaring dat overstappen altijd leidt tot gedoe, fouten en werk.

Op de bijeenkomst in Zwolle van klanten, management OSGMetrium en de curator trof ik veel oud-collega’s en oud-klanten (inmiddels collega-bestuurders). Het was best een gezellig weerzien onder beroerde omstandigheden. Er zijn weer afspraken gemaakt.
Bij de beslissing over het vervolg laat ik mij leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Continuïteit van salarisbetalingen voor ons medewerkers, leerkrachten is een eis van essentieel belang.
  • Continuïteit in de betaling van facturen is van belang.
  • We willen een goede voorbereiding hebben op het zelf doen van de financiële administratie per 01 01 2016.

En nu maar kijken wie het wordt …….

4 september 2015

Over Spoe, Academie VCO Consent en kwaliteit


Mooi hoe twee bijeenkomsten die aan het begin van de week niets met elkaar te maken hebben, dat toch hebben.

Afgelopen woensdag had ik een overleg over de “Academie VCO Consent” met de stuurgroep, de programmamanager en management-ondersteuner. Mooi was dat ook de coördinator van het samenwerkingsverband (regio) er bij zat. We bespraken het programma 15/16 en de samenhang met het Steunpunt Passend Onderwijs. Wat waren de raakvlakken en hoe zouden we die samenhang kunnen aanbrengen / verbeteren?
We constateren dat de Academie een belangrijke rol kon gaan spelen bij het realiseren van de zo noodzakelijke vaardigheden en competenties in verband met Passend Onderwijs.
Op donderdag had ik een overleg met iemand van de vakbond, een MR / GMR specialist. We spraken over de nieuwe cao en de toekomstige ontwikkelingen. Het ging o.a. over registratie van leerkrachten en directeuren. Dit thema, registratie, wordt serieus opgepakt.
Van de site:
Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.“Het vrijblijvende gaat er straks af”, vertelde de vakbondsbons!
Ik aarzelde even; “Is dat echt zo?“.
“Nee ..”, Jenne echt ! “Niet geschoold? … niet meer voor de klas !


Mooi dat we samen met de collega’s van VCO & Consent de Academie en het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede kunnen gebruiken om die samenhang en die professionalisering al vast in te zetten en voor te bereiden voor onze organisatie.
Het gaat immers om kwaliteit.


Jenne Wierstra