6 maart 2015

Doorgeschoten prestatiedwang


“Onrust onder ouders over schooladvies”, zo lees ik in Trouw. Er werd vorige week  een debat gehouden in de Tweede Kamer over de adviezen van de basisschool naar het VO.

Het gaat al jaren goed. Ook in Enschede is er een goed overleg tussen PO en VO om deze zaken af te stemmen. Er is een POVO commissie die al jaren afstemming zoekt tussen beide scholsoorten. Al jaren worden door het PO prima adviezen gegeven aan het VO, deels gebaseerd op de eigen waarneming, het CITO leerlingvolgsysteem en de CITO eindtoets. Daar hoeft met het wegvallen van de CITO eindtoets niets in te veranderen zou je zo zeggen. Zelfs het CITO vindt het advies van de leerkracht beter dan het eigen advies.

Er is echter in de beoordeling van het VO door de inspectie iets raars ingeslopen. Wanneer leerlingen met een HAVO advies terugvallen op het VMBO krijgt de school voor VO een minpuntje. Het gaat daarbij om het door de inspectie te bepalen ‘ onderbouwrendement’, een soort van doorstroomfactor dus. Het VO krijgt het dus een beetje warm onder het gat wanneer er teveel leerlingen ‘afstromen’. Heel warm eigenlijk en dat is ook de reden dat het VO van de basisschool eigenlijk maar één schooltype voor VO wil horen.

Want als er te veel leerlingen afstromen gaat dat ten koste van de goede naam die is opgebouwd met Open dagen, mooi folders, posters, et cetera.

Raar eigenlijk…………. laat ik nou de afgelopen twintig jaar begrepen hebben dat die brugklassen in het VO  juist bedoeld waren om te kijken welke richting het beste is voor de leerling.  Het rendement in de onderbouw zou juist goed zijn wanneer de school de leerlingen plaatst in de juiste stroom.

Of zou het dan toch te maken hebben met doorgeschoten prestatiedwang van de staatssecretaris?

30 januari 2015

ExcellentieDeze week was het zover. Zijne Excellentie Mark Rutte, onze premier, was opnieuw naar de bekendmaking én uitreiking van de predicaten excellentie gegaan voor het onderwijs. Het gaat dan om scholen voor PO en VO. Deze keer was de plaats van handeling de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.VCO had twee scholen aangemeld voor dit predicaat of liever en beter geformuleerd; twee scholen hadden zichzelf aangemeld. Twee scholen vonden het de moeite waard om van een jury te horen hoe ze er voor staan. Voor CBS Anna van Buren was het de derde keer en bijna voorspelbaar. Voor de derde keer excellente school. Daarbij past opnieuw een van harte gefeliciteerd.Ook CBS Het Sterrenpalet uit Eibergen had zich aangemeld. Na het bezoek van de jury kwam er een prachtig rapport. Er waren veel lovende woorden voor de school. De jury schreef: ”We zijn onder de indruk van wat er allemaal op deze school gebeurt”. Deze school kreeg net niet het predicaat, maar we gaan deze school zelf een predicaat geven, nl; “op weg naar een excellente school”. Ook voor deze school een hartelijke gelukwens.Ik vind het fantastisch dat we nu ook scholen excellent kunnen gaan noemen en dat we niet alleen bezig zijn met voorkomen dat scholen door een ondergrens heen zakken, maar dat we naar omhoog kijken: “Mag het een onsje méér zijn?”Overigens hebben we binnen VCO nog wel meer scholen waar we het predicaat excellent op zouden willen plakken.

Jenne Wierstra

15 januari 2015

Talentontwikkeling in 2015Afgelopen week hadden we binnen VCO onze nieuwjaarsbijeenkomst en ik heb daar in mijn toespraak iets verteld over talentontwikkeling.
Ik heb de Nieuwjaarstoespraak flink ingekort voor deze blog:

Ik wil jullie graag hier vanuit het Tromphuis meenemen naar mijn klas 4 van 1977/78 in het stadje IJlst.
Probeer het je even voor te stellen:
-          er was meer haar en het was wat langer;
-          het was de tijd dat ik mocht roken in de klas. (shame on you)
Daar zat een kereltje in de klas waarvan ik niet wist wat ik daar mee aan moest.

“Wat moet dat gaan worden, ……..wat …… is nu het talent van dit kind?”.

Het gaat om Geert.
Geert deed wel aardig mee, maar was vooral ook een beetje een dromer.
Hij was altijd te laat, had zijn werk niet af en was er nooit echt bij. Het leek alsof hij in een andere wereld leefde.
Hij wilde ook altijd tekenen en dat kon natuurlijk niet. Ik probeerde Geert aan het leren te krijgen en ik probeerde zijn talent te ontdekken, maar het lukte mij niet.

Je ziet nu en dan kinderen op TV die specifieke talenten hebben. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal die fantastisch pianospelende broers, Lucas en Arthur Jussen. Ze waren en zijn nog vaak op TV. (oa bij DWDD, Ivo Niehe). Ik raak altijd enthousiast als ik dergelijke talenten zie.

Onderwijsmensen zijn altijd bezig met  “er uit te halen wat er in zit” .  Het ontwikkelen van talenten van kinderen én van onze medewerkers, dat zijn de dingen die we graag op de scholen van VCO zien. Niet voor niets hebben we dat ook benoemd in onze Koers en Kernwaarden, en………. we zien het ook echt gebeuren!

Het gaat bij VCO niet alleen om leerresultaten maar ook om waarden. Een van die waarden  is het herkennen van talent bij kinderen, bij leerkrachten en bij medewerkers op school en op het bestuurscentrum.

Wat een verschil met 1977 in IJlst en het onderwijs van nu.

Met een scheef oog kijk ik dan ook nog één keer naar het gedicht van onze Kerst – en Nieuwjaarskaart. Het ging in dat gedicht om sterren, ………… sterren die oplichten in het donker. Ik kijk nog eens naar onze opdracht.

We willen graag onze sterren laten stralen, dat geldt voor:
Scholen en bestuurscentrum, voor leerkrachten en kinderen, directeuren en medewerkers.

O ja, nog even terug naar Geert, onze dromer, waar ik mee begon.
Geert had, bleek later, talent voor tekenen en kunst en ik had dat niet in hem gezien. Daarin had hij zich later verder ontwikkeld en hij werd directeur van een museum.

We hebben tegenwoordig, ik moet zeggen; jullie hebben tegenwoordig, méér oog voor de talenten van onze kinderen dan ik vroeger had toen ik net onderwijzer was. En gelukkig maar.

Ik wil vandaag één van die talentvolle kinderen aan jullie voorstellen en ik wil haar ster graag laten stralen op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Dunja Koiter, zij heeft een geweldig talent om te dichten.

Dunja is de nieuwe Junior Stadsdichter van Enschede voor 2015, zij is leerling van groep 8 van de Anna van Buren school.
(Dunja heeft haar gedicht op geweldige wijze voorgelezen en is een echt talent!)

Laten we zo nog meer talent blijven zoeken, herkennen en een podium geven.

Jenne Wierstra